Gun shop Gun shop Gun shop Gun shop
КАТАЛОГ
Начало
За нас
За контакти
Процедура по закупуване


„МК Хандел“ ЕООД, притежава валидно Разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, издадено от ГДНП.
 
 
„МК Хандел“ ЕООД, предлага за продажба продуктите (изделията) в настоящият сайт, спазвайки изричните разпоредби и законови изисквания на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
 
Всички продукти в този сайт са на разрешителен режим от Служба КОС при МВР.
 
Продаваме само на територията на Република България.
 
Този сайт е разработен и предлага продуктите си за продажба (съгласно член 43 от ЗОБВПИ ),  само на:
1. други лица, които са получили разрешение за търговия с оръжия
2. лица, получили разрешение за производство на оръжия
3. лица, които са получили разрешение за придобиване на оръжия по реда на глава четвърта от ЗОБВПИ
 
На лица които не отговарят на горните условия (описани в член 43 от ЗОБВПИ ),  не продаваме и не отговаряме на запитвания от тях.
 
                      
ПРАВНА УРЕДБА:
 
 
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Глава трета.
ТЪРГОВИЯ С ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 35. (1) Търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, се извършва от юридически лица, след получаване на разрешение за търговия, издадено от директора на ГДНП на МВР
 
Чл. 43. Лицата, получили разрешение за търговия, могат да търгуват със:
1. други лица, които са получили разрешение за търговия;
2. лица, получили разрешение за производство;
3. лица, които са получили разрешение за придобиване по реда на глава четвърта;
 
Глава четвърта.
ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, НА ОРЪЖИЯ, НА БОЕПРИПАСИ И НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел III.
Придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
 
Чл. 76. (1) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях българските граждани, подават заявление  до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес.
 
Нарезна цев, калибър 7.92 мм за картечница МГ-42 и МГ-56
Нарезна цев, калибър 7.92 мм за картечница МГ-42 и МГ-56
Нарезна цев, калибър 7.92 мм за картечница МГ-42 и МГ-56
по договаряне
  Инфо   Купи  
Нарезна цев, калибър 12,7 мм  или .50 калибър за картечница Browning
Нарезна цев, калибър 12,7 мм  или .50 калибър за картечница Browning
Нарезна цев, калибър 12,7 мм или .50 калибър за картечница Browning
по договаряне
  Инфо   Купи  
Нарезна цев, калибър  223 Rem.
Нарезна цев, калибър  223 Rem.
Нарезна цев, калибър 223 Rem.
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Затвор за картечница Максим Соколов, образец 1910г., калибър 7.62 x 54 мм
Затвор за картечница Максим Соколов, образец 1910г., калибър 7.62 x 54 мм
Затвор за картечница Максим Соколов, образец 1910г., калибър 7.62 x 54 мм
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Затвор за картечница МГ-42 или МГ-56
Затвор за картечница МГ-42 или МГ-56
Затвор за картечница МГ-42 или МГ-56
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Затвор за картечница Browning, калибер 7.62 мм
Затвор за картечница Browning, калибер 7.62 мм
Затвор за картечница Browning, калибер 7.62 мм
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Затвор за картечница Browning, калибер 12.7 мм
Затвор за картечница Browning, калибер 12.7 мм
Затвор за картечница Browning, калибер 12.7 мм
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Цевна кутия за картечница Browning, калибър 12.7 мм
Цевна кутия за картечница Browning, калибър 12.7 мм
Цевна кутия за картечница Browning, калибър 12.7 мм
по договаряне
  Инфо   Купи  
 
Copyright © Naparniki2020.bg - Всички права запазени