Gun shop Gun shop Gun shop Gun shop
КАТАЛОГ
Начало
За нас
За контакти
Процедура по закупуване


„МК Хандел“ ЕООД, притежава валидно Разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, издадено от ГДНП.
 
 
„МК Хандел“ ЕООД, предлага за продажба продуктите (изделията) в настоящият сайт, спазвайки изричните разпоредби и законови изисквания на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
 
Всички продукти в този сайт са на разрешителен режим от Служба КОС при МВР.
 
Продаваме само на територията на Република България.
 
Този сайт е разработен и предлага продуктите си за продажба (съгласно член 43 от ЗОБВПИ ),  само на:
1. други лица, които са получили разрешение за търговия с оръжия
2. лица, получили разрешение за производство на оръжия
3. лица, които са получили разрешение за придобиване на оръжия по реда на глава четвърта от ЗОБВПИ
 
На лица които не отговарят на горните условия (описани в член 43 от ЗОБВПИ ),  не продаваме и не отговаряме на запитвания от тях.
 
                      
ПРАВНА УРЕДБА:
 
 
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Глава трета.
ТЪРГОВИЯ С ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 35. (1) Търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, се извършва от юридически лица, след получаване на разрешение за търговия, издадено от директора на ГДНП на МВР
 
Чл. 43. Лицата, получили разрешение за търговия, могат да търгуват със:
1. други лица, които са получили разрешение за търговия;
2. лица, получили разрешение за производство;
3. лица, които са получили разрешение за придобиване по реда на глава четвърта;
 
Глава четвърта.
ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, НА ОРЪЖИЯ, НА БОЕПРИПАСИ И НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел III.
Придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
 
Чл. 76. (1) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях българските граждани, подават заявление  до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес.
 
Стебло с бойна главичка за Манлихер М-95
Стебло с бойна главичка за Манлихер М-95
Стебло с бойна главичка за Манлихер М-95
72.00 лв.
  Инфо   Купи  
Спускова тяга-кобиличка за пистолет Валтер ПП, калибър 7.65 мм
Спускова тяга-кобиличка за пистолет Валтер ПП, калибър 7.65 мм
Спускова тяга-кобиличка за пистолет Валтер ПП, калибър 7.65 мм
48.00 лв.
  Инфо   Купи  
Спускова скоба за пистолет Валтер ППK, калибър 7.65 мм - хром
Спускова скоба за пистолет Валтер ППK, калибър 7.65 мм - хром
Спускова скоба за пистолет Валтер ППK, калибър 7.65 мм - хром
60.00 лв.
  Инфо   Купи  
 
Пружина на спусъка за пистолет Валтер ППК, калибър 7.65 мм
Пружина на спусъка за пистолет Валтер ППК, калибър 7.65 мм
Пружина на спусъка за пистолет Валтер ППК, калибър 7.65 мм
36.00 лв.
  Инфо   Купи  
 
Пружина за пълнителя за пистолет Валтер ППК, калибър 7.65 мм
Пружина за пълнителя за пистолет Валтер ППК, калибър 7.65 мм
Пружина за пълнителя за пистолет Валтер ППК, калибър 7.65 мм
24.00 лв.
  Инфо   Купи  
 
Пружина  с упор на връщателният лост на вилообразният запъвателен лост за пистолет Валтер ППK, калибър 7.65 мм
Пружина  с упор на връщателният лост на вилообразният запъвателен лост за пистолет Валтер ППK, калибър 7.65 мм
Пружина с упор на връщателният лост на вилообразният запъвателен лост за пистолет Валтер ППK, калибър 7.65 мм
36.00 лв.
  Инфо   Купи  
 
Предпазител за пистолет Валтер ППК, калибър 7.65 мм
Предпазител за пистолет Валтер ППК, калибър 7.65 мм
Предпазител за пистолет Валтер ППК, калибър 7.65 мм
60.00 лв.
  Инфо   Купи  
 
Ударник за карабина Бърно 22lr.
Ударник за карабина Бърно 22lr.
Ударник за карабина Бърно 22lr.
80.00 лв.
  Инфо   Купи  
 
Подспускова скоба за пистолет ПСМ (ИЖ-75), калибър 5.45 x 18 мм
Подспускова скоба за пистолет ПСМ (ИЖ-75), калибър 5.45 x 18 мм
Подспускова скоба за пистолет ПСМ (ИЖ-75), калибър 5.45 x 18 мм
140.00 лв.
  Инфо   Купи  
 
Copyright © Naparniki2020.bg - Всички права запазени